Posts Tagged ‘halal darah’

shohih muslimBab: Perlindungan Jiwa, Harta dan Kehormatan

(1021) Dari Abu Bakroh, bahwa Nabi –shollallohu alaihi wasallam– bersabda: “Sesungguhnya masa ini terus berputar, sebagaimana ketika Alloh ciptakan langit dan bumi, yakni setahun sama dengan dua belas bulan. Di dalamnya ada empat bulan suci (harom), yang tiganya berurutan: Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah, dan Muharrom, sedangkan yang satu lagi adalah Rojab, yaitu: bulannya kabilah Mudhor[1], yang berada diantara Bulan Jumadil Akhir dan Sya’ban“.

Rosululloh kemudian bertanya: “Bulan apa sekarang ini?”. Para sahabat menjawab: “Alloh dan rosul-Nya lebih mengetahuinya”. Beliau kemudian diam, sehingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama lain. Beliau berkata lagi: “Bukankah sekarang bulan Dzul Hijjah?!”. Kami menjawab: “Benar”.

Rosululloh –shollallohu alaihi wasallam– bertanya lagi: “Negeri apa ini?”. Kami menjawab: “Alloh dan Rosul-Nya lebih mengetahuinya”. Beliau kemudian diam, sehingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama lain. Beliau berkata lagi: “Bukankan ini adalah al-Baldah (sebutan lain kota suci makkah)?!”. Kami menjawab: “Benar”.

Rosululloh –shollallohu alaihi wasallam– bertanya lagi: “Hari apakah ini?”. Kami menjawab: “Alloh dan Rosul-Nya lebih mengetahuinya. Beliau kemudian diam, sehingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama lain. Beliau berkata lagi: “Bukanlah sekarang adalah Hari raya kurban?!”. Kami menjawab: “Benar, wahai Rosululloh!”.

Setelah itu Rosululloh –shollallohu alaihi wasallam– bersabda: “Sesungguhnya darah (jiwa), harta dan kehormatan kalian adalah haram (harus dihormati, dilindungi dan tidak boleh didholimi), sebagaimana haramnya hari ini, negeri ini dan bulan ini. (lebih…)